Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen i Lønstrupgård, består for nuværende af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år ad gangen og suppleanterne for 1 år.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, bliver valgt på det årlige Afdelingsmøde som sædvanligvis finder sted i september måned.

Afdelingsbestyrelsen holder møde den første tirsdag i lige måneder (februar, april, juni, august, oktober og december) - i beboerhuset Hirtshalsvej 1, 2720 Vanløse. 

Her kan Bestyrelsen træffes i tidsrummet 18.00 - 19.00 for beboerhenvendelser.

Hvis et møde flyttes, kan du se det under bestyrelsen på Lønstrupgaards hjemmeside.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand Hanne Larsen
Klitmøllervej 31, 1. th.
Telefon: 38 74 95 29
Mobil: 51 76 10 29
Mail: hladanmark@mail.dk

Hanne er på genvalg i 2020
 

Kasserer Lene Wexøe Olesen
Vanløse Byvej 15, 2. th.
Mobil: 61 46 35 72
Mail: lbwo61@hotmail.com

Lene er på genvalg i 2020 

   Bestyrelsesmedlem Skipper Widstrup
Klitmøllervej 37, 2. tv.
Mobil: 51 84 12 64 
Mail:  skipperwid@hotmail.com
 

Skipper er på genvalg i 2021Bestyrelsesmedlem Martin Madsen
Klitmøllervej 35, 1. tv.
Telefon: 38 71 38 81
Mobil: 22 11 12 13
               Mail:  martin@marrak.dk
                  

               Martin er på genvalg i 2020                     


Suppleant May Sarwary 
Klitmøllervej 13, st. th.
Mobil: 31 70 57 40 
Mail: may-fahimaonib@hotmail.com

May er på genvalg i 2020

Suppleant Kamille Cecilie Lind
Klitmøllervej 37, st. th.
Mobil: 29 73 76 12
Mail: kamille_lind523@hotmail.com

Kamille er på genvalg i 2020