Ejendomskontoret

Om Ejendomskontoret

Ejendomskontoret er beliggende på Klitmøllervej 10.
Her kan du rette henvendelse vedr. spørgsmål omkring din bolig - vaskerierne samt udearealerne.
Ejendomskontoret kan også være dig behjælpelig med mindre reparationer og udbedringer i din lejlighed.

Se iøvrigt de 3 undermenuer - Åbningstider - Nødhjælpsnumre - Personale, for yderligere oplysninger.

Fra den 21/12 til den 28/12 vil personalet kun være i bebyggelsen fra kl. 7.00 til kl. 12.00 hver dag!!