Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen i Lønstrupgård, består for nuværende af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år ad gangen og suppleanterne for 1 år.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, bliver valgt på det årlige Afdelingsmøde som sædvanligvis finder sted i september måned.

Afdelingsbestyrelsen holder møde den første mandag i lige måneder (februar, april, juni, august, oktober og december) - i beboerhuset Hirtshalsvej 1, 2720 Vanløse. 

Her kan Bestyrelsen træffes i tidsrummet 17.00 - 18.00 for beboerhenvendelser.

Hvis et møde flyttes, kan du se det under bestyrelsen på Lønstrupgaards hjemmeside.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand Hanne Larsen
Klitmøllervej 31, 1. th.
Telefon: 38 74 95 29
Mobil: 51 76 10 29
Mail: hladanmark@mail.dk

Hanne er på genvalg i 2022
 

Næstformand May Fahima Sarwary 
Klitmøllervej 13, st. th.
Mobil: 31 70 57 40 
Mail: fahimaonib@hotmail.com

May er på genvalg i 2023

Kasserer Joakim Sandroos
Klitmøllervej 29, st. th.
Mobil: 42 32 76 67
Mail: j.sandroos@gmail.com

Joakim er på genvalg i 2022 

Bestyrelsesmedlem Pernille Hegelund 

Mobil: 25 91 92 91 
Mail: ninne85@gmail.com

Pernille er på genvalg i 2022


Bestyrelsesmedlem Martin Madsen
Klitmøllervej 35, 1. tv.
Telefon: 38 71 38 81
Mobil: 22 11 12 13
               Mail:  martin@marrak.dk
                  

               Martin er på genvalg i 2023                    


Suppleant Kamille Cecilie Lind
Klitmøllervej 37, st. th.
Mobil: 29 73 76 12
Mail: kamille_lind523@hotmail.com

Kamille er på genvalg i 2022

Suppleant Omar