Nødhjælpsnumre

Nødhjælpsnumre til brug udenfor Ejendomskontorets åbningstider

Her er en liste over hvem du skal henvende dig til i tilfælde af vandskader, strømabrydelser m.m

Brand, Ambulance
Politi

VVS-skader
Udstrømmende vand og andre VVS arbejder, der IKKE kan udsættes til normal arbejdstid, kontaktes installatør K. Holmgren & Søn A/S

Strømsvigt
                                                                                                  
Ved større strømafbrydelser skal NYT-EL kontaktes.                        
NB! Det forventes at beboerne selv skifter sikringer og slår   HFI-relæet til inden der ringes til installatøren. Husk at afbryd den el-artikel, der slår HFI-relæet fra.

Stormskade
Falck vil foretage nødvendig afdækning.

Stoppede faldstammer og kloaker
Herlev Kloakservice

Rotter
Miljøkontrollen

112
114


2845 0540
3833 1196
 26228516

 40428518


4491 9293
 

3366 5817